Staty-USA.cz - USA státy, Státy v USA

USA státy - Státy v USA

Spojené státy americké (United States od America) je federativní prezidentská republika, která se rozkládá v jižní části Severní Ameriky. Leží mezi Atlantským a Tichým oceánem. Své hranice sdílí na severu s Kanadou a na jihu s Mexikem.

Kontinent, na kterém spojené státy leží, byl pojmenován po italském mořeplavci Amerigu Vespuccim (účastník Kolumbových výprav).

Území USA

Území USA se rozléhá v oblasti Severní Ameriky. Na západě od kontintentu se naléze Tichý oceán a na východě Atlantský oceán.

Aljaška, díky které sahá území USA až k Severnímu ledovému oceánu, patří také pod území spojených států.

Spojené státy americké tvoří 3 nesouvislá území:

1) Rozsáhlá kontinentální část území USA

  • 48států (87 % rozlohy USA)
  • oblast mezi Atlantským a Tichým oceánem

2) Aljaška

  • leží na severozápadě kontinentu
  • sahá daleko za polární kruh

3) Havajské souostroví

  • nejmenší území USA
  • leží v tichém oceánu

Administrativně se člení na 50 spolkových států a 1 federativní distrikt hlavního města ‿District od Columbia (DC).

70-410| 70-488| 70-461| MB5-705| 200-120| 70-410| 70-488| 70-461| MB5-705| 200-120| 70-486| 70-412| MB2-704| 70-483| 70-480| 300-101| 70-417| CCD-410| C4040-251| 1Z0-060| 070-410| 70-347| C4040-252 MB5-705 70-410 C4040-250 70-461 200-120 70-486 810-401 70-483 70-417 640-554 70-488 CCA-500 N10-005 C4040-252 MB5-705 70-410 C4040-250 70-461 200-120 70-486 810-401 70-483 70-417 640-554 70-488 MB2-704 70-480 70-346 1Z0-061 AWS-SysOps C4040-251 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 220-802 PMP 70-488 MB6-703 70-462 1V0-601 2V0-621 070-480 300-115 70-414 C4040-252 MB5-705 70-410 C4040-250 70-461 200-120 70-486 810-401 70-483 640-554 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 200-120 400-051 NS0-157 400-201 70-410 CISSP 400-101 70-411 70-461 220-802 PMP 70-488 MB6-703 70-462 1V0-601 2V0-621 070-480 300-115 70-414 642-874 101-400 070-486 MB5-705 AWS-SYSOPS 9L0-012 CISA 3002 CISM 70-533 2V0-620 200-120 400-051 NS0-157 400-201 70-410 070-410 CISSP 400-101 70-411 200-120 400-051 ns0-157 400-201 70-410 070-410 cissp 400-101 70-411 70-461 220-802 70-533 70-532 70-243 E10-001 VCP-550 1Z0-062 70-466 200-101 70-489 70-461 220-802 PMP 70-488 MB6-703 70-462 1V0-601 2V0-621 070-480 300-115 70-414 642-874 200-120 200-120 400-051 NS0-157 400-201 70-410 070-410 CISSP 400-101 70-411 70-461 220-802 PMP 70-488 MB6-703 200-120 400-051 NS0-157 400-201 70-410 070-410 CISSP 400-101 70-411 70-461 220-802 PMP 70-488 MB6-703 70-462 1V0-601 2V0-621 070-480 300-115 70-414