Staty-USA.cz - USA státy, Státy v USA

USA státy - Státy v USA

Spojené státy americké (United States od America) je federativní prezidentská republika, která se rozkládá v jižní části Severní Ameriky. Leží mezi Atlantským a Tichým oceánem. Své hranice sdílí na severu s Kanadou a na jihu s Mexikem.

Kontinent, na kterém spojené státy leží, byl pojmenován po italském mořeplavci Amerigu Vespuccim (účastník Kolumbových výprav).

Území USA

Území USA se rozléhá v oblasti Severní Ameriky. Na západě od kontintentu se naléze Tichý oceán a na východě Atlantský oceán.

Aljaška, díky které sahá území USA až k Severnímu ledovému oceánu, patří také pod území spojených států.

Spojené státy americké tvoří 3 nesouvislá území:

1) Rozsáhlá kontinentální část území USA

  • 48států (87 % rozlohy USA)
  • oblast mezi Atlantským a Tichým oceánem

2) Aljaška

  • leží na severozápadě kontinentu
  • sahá daleko za polární kruh

3) Havajské souostroví

  • nejmenší území USA
  • leží v tichém oceánu

Administrativně se člení na 50 spolkových států a 1 federativní distrikt hlavního města ‿District od Columbia (DC).